Dūmadėžės – dūminės šaškės namuose

Insekticidas SMOG skirtas profesionaliajam ir neprofesionaliajam naudojimui tarakonams, skruzdėlėms, musėms, vaisinėms muselėms, uodams, vapsvoms, blusoms ir patalynės blakėms naikinti vieno buto individualiuose gyvenamuosiuose namuose, patalpose, įrengtose atskirai nuo gyvenamųjų namų, tuščiose asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir visuomeninės paskirties bei maisto tvarkymo/sandėliavimo patalpose.

1. Dūmadėžes galima naudoti butuose.
2. Panaudojus nesugadinsite baldai, drabužiai ir pan. (nepalieka dėmių)
3. Po SMOG panaudojimo neliks užterštumo, svarbu gerai išvėdinti patalpas
4. Poveikis žmogaus sveikatai – gali būti pavojingas prarijus ar įkvėpus (prisegu saugos duomenų lapus). Vaikų ar tuo labiau kūdikių žaislus išsineškite (jei paliksite – nuplaukite šiltu muiluotu vandeniu)
5. Reikalingas patalpų paruošimas prieš panaudojimą ir patalpų apdorojimas po panaudojimo:

Iš apruošiamos patalpos išnešti maisto produktus, gyvūnų narvelius, akvariumus, augalus. Daiktus, kurie gali liestis su maisto produktais, sandariai uždengti. Uždaryti patalpos langus, orlaides, ventiliacijos angas ir duris.
Naudojimo metu ir tol, kol patalpa nebus išvėdinta, joje negali būti žmonių ir naminių gyvūnų (įskaitant žuvis akvariumuose).
Dūmadėžes padėti ant grindų, geriausia ant karščiui atsparaus paviršiaus, pvz.: lėkštės, padėtos ant 50×50 cm aliuminio folijos lakšto. SVARBU: uždegus dagtį gali išsiskirti žiežirbos. Uždegant produktą imtis būtinų atsargumo priemonių.
Atidaryti dangtelį (-ius), uždegti toliausiai nuo išėjimo esančios dūmadėžės dagtį, po to palaipsniui arčiau išėjimo esančių dūmadėžių dagčius ir išeiti. Išeinant sandariai uždaryti duris. Durų plyšelių užsandarinti nebūtina.
Palikti naikinti mažiausiai dviems valandoms (geriausiai visai nakčiai). Po apdorojimo patalpą gerai išvėdinti ir surinkti produkto likučius.
Jei kenkėjų antplūdis ypač gausus, naikinimą pakartoti dar tris kartus, kas 5–7 dienas.

Informacija paruošta UAB ‘“Dezinfekcijos paslaugos“ kolektyvo